ivpk
ivpk logo

Įstaigų interneto svetainių turinio valdymo sistema

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) užsakymu sukurta laisvai platinama interneto svetainių turinio valdymo sistema (TVS). Ši TVS skirta valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kurios galimai susiduria su finansiniais ir/ar žmogiškųjų išteklių sunkumais, ir negali užtikrinti, kad jų interneto svetainės atitiktų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatas.

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos naudodamos šią TVS galės susikurti/atnaujinti savo įstaigos interneto svetainę. TVS yra visi Apraše nurodyti privalomi interneto svetainės meniu punktai (esant poreikiui yra galimybė susikurti naujus meniu punktus), kiti interneto svetainėms taikomi privalomi funkcionalumai, tad naudotojui tiesiog reikės užpildyti interneto svetainės puslapius informacija, kuri, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, turi būti pateikiama.

TVS yra patogi naudoti, lengvai perprantama ir nereikalauja iš naudotojų specifinių žinių. Taip pat yra pateikta mokomoji medžiaga ir esant poreikiui bus galimybė kreiptis pagalbos į IVPK darbuotojus. Įstaigoms, kurios neturi savo interneto svetainės adreso, bus galimybė gauti interneto svetainės adresą, kuris bus sudaromas tokiu principu: /įstaigos pavadinimas/.istaiga.lt

IVPK koordinuoja apraše nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, teikia metodinę paramą - išvadas ir rekomendacijas, ir kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę (išsamesnė informacija)

Dėl prieigos teisių prie Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių turinio valdymo sistemos prašome kreiptis į Violetą Ališauskaitę (tel. 8 693 35189, el. paštas violeta.alisauskaite@ivpk.lt) arba į Arminą Rakauską (tel. 8 693 85174, el. paštas arminas.rakauskas@ivpk.lt ).